Staf Pendidik pada STIE 45 Mataram merupakan dosen tetap yayasan dan dosen PDK, baik yang mengajar di jurusan Akuntansi & Manajemen dengan latar belakang pendidikan rata-rata S2.
Lukman, S. Sos., ME. 
NIDN. 0812106401
Pendidikan. S2 
Jabfung. Tenaga Pengajar
I Gusti Putu Bagus Suastina
NIDN. 0004115703 
Pendidikan. S2
Jabfung. Lektor Kepala
Hasan, M. Ak.
NIDN. xxxx
Pendidikan.
Jabfung. 
I Gusti Ayu Oka Netrawati
NIDN. 0020076009
Pendidikan. S2 
Jabfung. Lektor Kepala
Faezal, SE., MM
NIDN.0823036501
Pendidikan. S2 
Jabfung. Asisten Ahli
Febrian Humaidi Sukmana
NIDN. 0811028601
Pendidikan. S2 
Jabfung. Tenaga Pengajar
Suharti, SE., MM.
NIDN. 0811037701
Pendidikan. S2
Jabfung. Asisten Ahli
Sri Maryanti 
NIDN. 0820018802
Pendidikan. S2 
Jabfung. Tenaga Pengajar
Muhammad Tamrin 
NIDN. 0831058103
Pendidikan. S2 
Jabfung. Tenaga Pengajar
Suandi 
NIDN. 0831126322 
Pendidikan. S2 
Jabfung. Asisten Ahli
Saeful Pahmi 
NIDN. 0831128612 
Pendidikan. S2 
Jabfung. Tenaga Pengajar